Tauler preinscripció i matrícula Curs d'especialització de formació professional: Modelatge de la Informació de la Construcció (BIM)

 A continuació es mostra el calendari previst per al procés de preinscripció i matrícula.

A mesura que estiguin disponibles, també es mostraran els enllaços de descàrrega dels llistats corresponents.

CALENDARI PREINSCRIPCIÓ
Publicació oferta inicial Abans del 16 de juny de 2023
Publicació de la llista provisional amb puntuació 7 de juliol de 2023
Termini per presentar reclamacions a la llista provisional Des de les 10:00 hores del dia 10 fins a les 14:00 hores del dia 14 de juliol
Sorteig per obtenir el número de desempat 12 de juliol a les 13:00 hores
Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació, un cop resoltes les reclamacions 19 de juliol de 2023
Publicació de la relació d'alumnes admesos i llista d'espera 20 de juliol de 2023
Període de matriculació per als alumnes admesos 21 al 27 de juliol de 2023

Per accedir al curs d'especialització en Modelatge de la Informació de la Construcció (BIM) és necessari estar en possessió d'algun dels títols següents:

 • CFPS EAA0 Eficiència Energètica i Energia Solar Tèrmica
 • CFPS EAB0 Centrals Elèctriques
 • CFPS EAC0 Energies Renovables
 • CFPS EAD0 Gestió de l'Aigua
 • CFPS EEA0 Sistemes Electrotècnics i Automatitzats
 • CFPS EEB0 Automatització i Robòtica Industrial
 • CFPS EED0 Sistemes de Telecomunicacions i Informàtics
 • CFPS EOA0 Projectes d'Obra Civil
 • CFPS EOB0 Projectes d'Edificació
 • CFPS EOC0 Organització i Control d'Obres de Construcció
 • CFPS FMA0 Construccions Metàl·liques
 • CFPS IMA0 Manteniment d'Instal·lacions Tèrmiques i de Fluids
 • CFPS IMB0 Desenvolupament de Projectes d'Instal·lacions Tèrmiques i de Fluids
 • CFPS IMC0 Mecatrònica Industrial