Projecte Innova

PROGRAMA INNOVAFP     

És un programa depenent del Servei de Programes i Projectes de Foment dels Ensenyaments Professionals, de la Direcció General de Formació Professional.

L’objectiu final del programa és que els centres siguin un referent en innovació en el seu territori. Aquesta frase té una implicació important respecte els seus agents més importants (alumnes, professorat i entorn) que s’han de veure beneficiats d’aquesta realitat. 

Els alumnes perquè tenen la possibilitat de treballar en projectes que tenen la base d’un cas real en el que emmarcar-se. 

El professorat perquè té la possibilitat d’actualitzar coneixements i d’oferir un tracte de professional a professional amb empreses. 

Les empreses, especialment les micro i petites empreses i altres organitzacions, tant públiques com privades, així com els emprenedors, han d’acabar veient els centres d’FP com a possibles col·laboradors quan es plantegin engegar un projecte d’innovació o de transferència de coneixement. 

Així mateix, la col·laboració en projectes d’innovació amb empreses o altres organitzacions, haurien d’arribar a formar part dels procediments identificats i registrats als centres i per a cadascuna de les seves famílies professionals, fent de la innovació un concepte present en tots els processos d’ensenyament-aprenentatge.

 

EL PROGRAMA INNOVAFP A L’INSTITUT PROVENÇANA

L’institut Provençana té una llarga trajectòria com a centre on es desenvolupen tota mena de projectes innovadors, d’emprenedoria… va ser un dels primers centres que es van adherir al programa Innovafp l'any 2013 i des de llavors tots els anys es posen en marxa diversos projectes innovadors i de transferència del coneixement amb empreses de l'entorn, també amb diverses institucions i ONG, amb reconegut èxit en forma de premis o de repercussió mediàtica local.

Tot això posa de manifest que és un centre on es potencia l'ús de metodologies actives, necessàries per al desenvolupament d'aquests projectes, l'objectiu final dels quals és acostar a l'alumnat al mercat laboral, posant el focus en el desenvolupament de les competències professionals personals i socials i en capacitats com la proactivitat, treball en equip, resolució de reptes reals, provocant un impacte en el teixit empresarial de l'entorn de millora competitiva alhora que forma professionals capaços de donar una resposta adequada a la demanda actual de les empreses de professionals amb un perfil creatiu i innovador.

 

 

PROJECTES DESTACATS 2020-2021

PROJECTE  “D’innovació metodològica del Dept d’edificació i obra civil, per la digitalització de l’aprenentatge”

Família Construcció i obra civil

Premi: -Subvenció 10ª edició Mesures a la innovació de la fundació bcnfp 2020-21 “Projecte d’innovació metodològica del Departament d’Edificació  i Obra Civil”. 

En aquest enllaç podeu veure l’explicació de la implantació de la Realitat virtual en la FP d’edificació de l’Ins Provençana.

Amb la intenció d’incorporar noves tecnologies i d’innovació al desenvolupament de projectes, es pretén incloure en les activitats pràctiques dels alumnes com treballar “la realitat a l’entorn virtual” amb l’ajut d’ulleres i el programari necessari.

El Departament d’Edificació i Obra Civil de l’Institut Provençana és l’encarregat de desenvolupar diferents projectes de millora tant del taller de construcció, com de diferents parts de l’institut, que executen els alumnes. A més disposa d’un prototip d’experimentació que consisteix en un contenidor marítim que ja tenim instal·lat al centre. En el que es procedirà a desenvolupar diferents sistemes constructius i es convertirà en un equipament més al qual se li donarà ús de viver d’empreses perquè els mateixos alumnes del centre disposin d’un espai per desenvolupar la seva professió.

El projecte de construcció del viver d’empreses és un dels diferents projectes d’experimentació i innovació educativa en l’àmbit de la formació professional que desenvolupa el centre. L’aula es converteix en un estudi d’arquitectura real i el taller en una obra real.

L’objectiu de la implantació d’aquesta tecnologia, que connecta l’usuari (en aquest cas l’estudiant) amb l’entorn de l’element a construir en 3D de forma virtual, i a dirigir els coneixements dels estudiants cap a la Construcció 4.0.