Tauler preinscripció i matrícula CFGM

A continuació es mostra el calendari previst per al procés de preinscripció i matrícula.

A mesura que estiguin disponibles, també es mostraran els enllaços de descàrrega dels llistats corresponents.

CALENDARI PER A L’ALUMNAT QUE HA PRESENTAT LA SOL•LICITUD DEL 12 AL 18 D’ABRIL
Oferta inicial 11 d'abril de 2023
Publicació de la llista provisional de sol•licituds admeses i excloses al procés 28 d'abril de 2023
Termini per presentar una reclamació a l'admissió o exclusió 28 d’abril al 3 de maig de 2023, utilitzant l'eina electrònica per adjuntar les reclamacions
Video explicatiu sobre com presentar una reclamació contra la llista amb la puntuació provisional
Publicació de la llista definitiva de sol•licituds admeses i excloses 8 de maig de 2023
Publicació del nombre de sol•licituds presentades al centre 8 de maig de 2023
Publicació de la llista de sol•licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional 31 de maig de 2023
Reclamacions a la llista provisional 31 de maig al 7 de juny de 2023, utilitzant eina electrònica per adjuntar les reclamacions
Publicació de la llista de sol•licituds de preinscripció al centre amb la puntuació, un cop resoltes les reclamacions 14 de juny de 2023
Publicació de la llista ordenada 20 de juny de 2023
Publicació de la relació d'alumnes admesos i llista d'espera 30 de juny de 2023
Període de matriculació 3 al 7 de juliol de 2023 –segons instruccions que es publicaran en el web del centre-

CALENDARI PER A L’ALUMNAT QUE HA PRESENTAT LA SOL•LICITUD DEL 9 AL 15 DE MAIG
Oferta inicial 11 d'abril de 2023
Publicació de la llista de sol•licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional 31 de maig de 2023
Termini per presentar una reclamació 31 de maig al 7 de juny de 2023, utilitzant eina electrònica per adjuntar les reclamacions
Publicació de la llista de sol•licituds de preinscripció al centre amb la puntuació, un cop resoltes les reclamacions 14 de juny de 2023
Publicació de la llista ordenada 20 de juny de 2023
Publicació de la relació d'alumnes admesos i llista d'espera 30 de juny de 2023
Període de matrícula 3 al 7 de juliol de 2023 –segons instruccions que es publicarà en el web del centre-

ACTE PÚBLIC DE GESTIÓ DE LA LLISTA D’ESPERA
20 de juliol de 2023. La informació es pot trobar al següent enllaç.

CALENDARI DE LA SEGONA FASE D’ADMISSIÓ
Per l’alumnat que no ha obtingut cap plaça en els centres demanats en la preinscripció
Publicació de les vacants 24 de juliol de 2023
Ampliació de sol•licituds https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/fp-grau-mitja/inici/
25 al 27 de juliol de 2023
Publicació de la llista d’ admesos
Informe Assignats preinscripció de la resta de l'alumnat
Informe Assignats preinscripció alumnat de continuïtat
Informe Preinscrits al centre procés de la resta de l'alumnat
Informe Preinscrits al centre preinscripció alumnat de continuïtat
31 de juliol de 2023
Període de matrícula 1 al 5 de setembre.
Heu de realitzar la matrícula en el web del centre segons les instruccions rebudes per correu electrònic.