ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR 2023

RESUM DEL PROCÉS

Convocatòria d’eleccions a consell escolar 30 d’octubre de 2023
Publicació dels censos provisionals 30 d’octubre de 2023
Reclamacions als censos Fins al 3 de novembre de 2023
Censos definitius 7 de novembre de 2023
Sorteig vocals mesa electoral (sector alumnat i mares i pares) 7 novembre de 2023 a les 12:00 h
Constitució de les meses electorals 8 de novembre de 2023
Sol·licitud per ser supervisor del procés Des de les 10.00 hores del dia 13 de novembre fins a les 13:30 del dia 16 de novembre a la secretaria del centre
Presentació de candidatures Des de les 10.00 hores del dia 13 de novembre fins a les 13:30 del dia 16 de novembre a la secretaria del centre
Proclamació i Publicació candidats 17 de novembre de 2023
Constitució del consell escolar 15 de desembre de 2023 a les 14.00 hores
Eleccions a Consell escolar
20 de novembre al 24 de novembre de 2023
Sector
Data
Hora
Lloc
Alumnat
23-11-2023
Matí: a partir 09:00 hores
Tarda: a partir 16:00 hores
Aula classe
Mares i pares
22-11-2023
19.00 a 20:00 hores
Vestíbul del centre
Professorat
22-11-2023
14:05 hores
Sala d’actes