Info Matricula 2024-25

El link per a fer la matrícula estará disponible en les dates indicades a cada grup de matriculació

Alumnat repetidor de 1er curs:

S'han de matricular de la nova distribució curricular de tots aquells mòduls que no hagin superat al curs 23-24. En el moment de la matrícula no es pot agafar cap mòdul de segon.

Data de matriculació: 15 al 18 de juliol

Alumnat de segon curs i repetidors de 2n curs:

Es poden matricular de tots els mòduls i UF’s pendents, la seva matrícula es revisarà posteriorment per secretaria.

El millor expedient de cada curs de l'alumnat de l'institut Provençana, pot adjuntar el certificat en l’aplicació de matrícula i està exempt del pagament dels 80 euros de material.

Data de matriculació: 25 al 28 de juny