Projecte internacional de l'empresa simulada Repaper

PROJECTE INTERNACIONAL DE L'EMPRESA SIMULADA REPAPER

El grup de segon de Gestió Administrativa ha estat treballant a l’empresa simulada REPAPER SAS, duent a terme un projecte d’internacionalització de l’empresa. Per això, a més de dedicar-se a realitzar les tasques habituals de l'empresa simulada s'han estat comunicant a través de videoconferències amb l’empresa belga Green7. Aquesta es dedica a la comercialització de productes ecològics, de la mateixa manera que l'empresa REPAPER, ven productes de paper reciclat. 

L’objectiu del projecte és arribar a formalitzar acords de compravenda que permetin l’intercanvi de productes entre les dues empreses alhora que millorar la competència lingüística en anglès. En les dues primeres sessions cada empresa va presentar-se a l’altra, per a després formalitzar un acord i posteriorment preparar la documentació de les operacions comercials acordades.

Esperem que la relació amb aquesta empresa es mantingui en els propers cursos i ens permeti formalitzar nous acords de compravenda i aprofundir en la internacionalització de la simulació empresarial.

 

Tags: