Llistes d'espera curs 2022-23

Convocatòria alumnat que ha fet la preinscripció a l’Ins Provençana per a cicles formatius de grau mitjà i superior i no ha obtingut plaça i està en llista d’espera.

Dimarts dia 26 de juliol, en l’horari establert al calendari adjunt, portarem a terme una convocatòria per tal de cobrir les places que ens han quedat vacants un cop finalitzat el termini de matricula.

ATENCIÓ

  • Només es convoca a l’ alumnat que està en llista d’espera de l’ Institut Provençana, no podran ser ateses, les peticions de plaça que no apareguin en les llistes que ja estan publicades.
  • Sereu cridats per l’ordre establert a la llista,tenint en compte les vies d’accés pels percentatges establerts a la normativa. Només us cridarem sol cop, si arribeu tard i ja s’ha passat l’ordre, haureu perdut la plaça.
  • La matricula d’aquells alumnes que obtinguin plaça es realitzarà tot seguit després de ser cridats. Heu de portar preparada la documentació necessària per realitzar la matricula i i estar en disposició de pagar amb targeta bancària en aquest moment.
  • L’alumnat que no obtingui plaça en aquest acte podrà tornar a participar al procés de segona convocatòria de preinscripció al mes de setembre seguint les instruccions del Departament d’Educació https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici
Document oficial Llistes d'espera

Calendari per grups

Calendari llistes d'espera
Tags: